Szkoła Przetrwania "Serwal" - Organizator imprez plenerowych

Serpelice nad Bugiem

 

Strona główna

O nas Paintball Wspinaczka Survival Kajaki Kontakt

www.serpelice.pl Tel. 600 - 500 - 525

Szkoła Przetrwania "Serwal" została założona w 2001 roku. Prowadzona jest do dnia dzisiejszego na terenie Serpelic.

 

 

 

Szkoła Przetrwania "Serwal" to zgrany zespół wykwalifikowanych instruktorów survivalu, kajakarstwa, wspinaczki i innych dyscyplin sportu. Kadrę szkoły stanowią także pedagodzy, przyrodnicy i oczywiście pasjonaci turystyki i rekreacji.

Nasi instruktorzy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych przechodzący w firmie indywidualne szkolenie a także legitymujący się uprawnieniami zawodowymi Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością kajakarstwo lub survival. Są to uprawnienia o których mówią przepisy.

Ustawa o Kulturze Fizycznej z 18 stycznia 1996r.

Art. 44. 1. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami.

2a. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora, przy czym kształcenie tych osób przez uczelnie inne niż uczelnie wychowania fizycznego wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Organizujemy:

 • Spływy kajakowe

 • Zielone szkoły

 • Białe szkoły

 • Szkolenia integracyjne

 • Imprezy plenerowe

 • Zajęcia survivalowe

 • Rozgrywki paintball

 • Gry na orientację

 • Szkolenia survivalowe

 • Atrakcje na festyny

 • Noclegi w Tipi

 • Wycieczki quadami

 • Strzelnicę z broni pneum.

 • Zabawy na wysokości

 

www.serpelice.pl Tel. 600 - 500 - 525